iuoBiln8Rg5RHWNYX461MizgBnswYtA5Dkinpkww-i
Duck hunt
HomeBlogAbout me

PAK TUA YANG SELALU RAGU

Di suatu daerah ada sebuah sungai yang cukup besar . Di pinggir sungai itu tinggal seorang tua. Pak Tua panggilanya.
Dia sering datang

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE